مهندسی کامپیوتر ارشد - پیام نور واحد ری

این وبلاگ توسط دانشجو یا دانشجویانی برای کمک به دیگر همکلاسی‌ها ایجاد شده
 
درس شبکه های عصبی

 

برای راحتی پیدا کردن آدرس پروژه‌ها و تمرین‌هایی که استاد در صفحه وبلاگشان قرار داده‌اند، کافی است در جدول آخر همان صفحه شماره ردیف و شماره مسائل مربوط به خودتان را پیدا کرده و در قسمت زیر وارد کنید و دگمه نمایش را بزنید:


شماره رديف:
شماره مسائل:


توجه: اگر اشتباهي در نتايج مشاهده كرديد حتما در اين قسمت متذكر شويد تا الگوريتم برنامه بالا را اصلاح كنم. (هيچ مسئوليتي را در صورت اشتباهات احتمالي برعهده نميگيرم)

توجه 2: جديدا ليست اسامي از 21 به 22 تغيير پيدا كرده ولي الگوريتم بالا رو از همون 21 نفر تغيير ندادم.